Pratite nas

Pravila privatnosti

PRIVATNOST KORISNIKA
Biznisplus.ba poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Biznisplus.ba neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Biznisplus.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Biznisplus.ba koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Biznisplus.ba se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Biznisplus.ba portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Politika zaštite privatnosti obuhvata:

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
pravila vezana uz Newsletter i pretplatu,
Web trgovinu,
Sigurnost,
Rokove pohranjivanja,
Prava korisnika,
Automatiziranu obradu,
Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Reklama

Preporučujemo

Facebook

Reklama